ارائه فضا میزبانی وب توسط آس آی تی

Web hosting space provided by AsiT

هاست میزبانی

ارائه فضا میزبانی وب توسط آس آی تی

Web hosting space provided by AsiT

 

پلن چهار

8000 تومان ماهانه
 • 3000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • نامحدود ادان دومین و ساب دومین
 • بله وب سرور LiteSpeed
 • بله نصب رایگان سایت ساز ها

خرید !

پلن سه

5500 تومان ماهانه
 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • نامحدود ادان دومین و ساب دومین
 • بله وب سرور LiteSpeed
 • بله نصب رایگان سایت ساز ها

خرید !

پلن دو

3500 تومان ماهانه
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • نامحدود ادان دومین و ساب دومین
 • بله وب سرور LiteSpeed
 • بله نصب رایگان سایت ساز ها

خرید !

پلن یک

2000 تومان ماهانه
 • 250 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • نامحدود ادان دومین و ساب دومین
 • بله وب سرور LiteSpeed
 • بله نصب رایگان سایت ساز ها

خرید !

© 2015 AsiT Hosting . All rights reserved.