ارائه هاست پربازدید توسط آس آی تی

Most Viewed is provided by AsiT

هاست پربازدید

ارائه هاست پربازدید توسط آس آی تی

Most Viewed is provided by AsiT

پلن چهار

18000 تومان ماهانه
 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • بله وب سرور لایت اسپید
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
 • بله تحویل آنی
 • بله نصب انواع اسکریپت در صورت نیاز

خرید !

پلن سه

12000 تومان ماهانه
 • 5 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • بله وب سرور لایت اسپید
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
 • بله تحویل آنی
 • بله نصب انواع اسکریپت در صورت نیاز

خرید !

پلن دو

8000 تومان ماهانه
 • 2 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • بله وب سرور لایت اسپید
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
 • بله تحویل آنی
 • بله نصب انواع اسکریپت در صورت نیاز

خرید !

پلن یک

5000 تومان ماهانه
 • 1 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • بله وب سرور لایت اسپید
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
 • بله تحویل آنی
 • بله نصب انواع اسکریپت در صورت نیاز

خرید !

© 2015 AsiT Hosting . All rights reserved.